VietBeauty Academy

ĐÀO TẠO THỰC CHIẾN CHUẨN QUỐC TẾ

VietBeauty Startup có đội ngũ Mentor, Chuyên gia, Bác Sỹ có nhiều năm kinh nghiệm luôn đưa ra các chương trình đào tạo Chuẩn quốc tế và Thực chiến để học viên học nhanh dễ hiểu áp dụng luôn vào thực tế.

Trong quá trình học thì các bạn luôn được thực tập trên các Case Study mô hình thật
của khách hàng nên rất dễ hiểu và thực tế, để có thể tự tin áp dụng cho Khởi nghiệp của mình
 

VietBeauty Startup Education đào tạo thực chiến kinh doanh vận hành quản lý setup Beauty Spa
Các chương trình đào tạo Phát triển bản thân - Kinh doanh - Bán hàng - Kỹ năng chuẩn quốc tế | VietBeauty Startup

Chương trình đào tạo Mini startup chuẩn quốc tế | VietBeauty Startup
Chương trình đào tạo Mini startup chuẩn quốc tế | VietBeauty Startup

Chương trình đào tạo Vsea Board chuẩn quốc tế | VietBeauty Startup
Chương trình đào tạo Vsea Board chuẩn quốc tế | VietBeauty Startup


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN